Ljussättning

Att ljus påverkar oss på många plan vet alla. Men exakt hur samspelet mellan ljus och mörker ska se ut för att ge oss både bra vakentid och bra sömn är nånting som man bedriver intensiv forskning om.

Hur ska vi exempelvis ljussätta vårt sovrum för att få bästa möjliga förutsättningar för att somna? Det finns en del nya rön som man lätt kan ta hjälp av när man installera ljuskällor i och omkring sin säng.


Det viktiga omfältsljuset

Ofta planerar vi ljuset i de miljöer vi vistas i utifrån på vilka ställen vi vill se tydligt och var vi vill ha så kallas mysbelysning. Men mer sällan fokuserar vi på det som kallas omfältsljus, det vill säga det ljus som omger oss på t.ex. väggar. År 2002 gjordes en...