Ofta planerar vi ljuset i de miljöer vi vistas i utifrån på vilka ställen vi vill se tydligt och var vi vill ha så kallas mysbelysning. Men mer sällan fokuserar vi på det som kallas omfältsljus, det vill säga det ljus som omger oss på t.ex. väggar.
År 2002 gjordes en viktig upptäckt när det gäller vår syn och hur vi uppfattar ljus – man upptäckte den tredje receptorn på ögats näthinna. Genom den förmedlas inte visuell information, utan ljusimpulser. Det går en nervbana från receptorn till hypofysen, vilket påverkar hypofysens utsöndring av vakenhetshormon.

Denna upptäckt gör det möjligt att studera hur ljus styr vår vakenhet och sömn, men även hur ljuset påverkar oss mentalt och känslomässigt. En sak som redan är fastställd är att mycket omfältsljus gör oss vaknare. Speciellt gäller det rent dagsljus, vilket ger rådet att mörklägga sitt sovrum så mycket som möjligt för att somna lättare, ännu större tyngd.

Samtidigt kan det kanske vara lättare att vakna när det finns rejält med omfältsljus, vilket kan styras av olika typer av timerlösningar kopplade till belysningen i sovrummet.

Det är alltså ett bra tips att tänka igenom hur omfältsljuset i ditt sovrum ser ut, liksom i alla andra rum, eftersom omfältsljuset påverkar hur vi mår på många plan. Och allt eftersom kunskapen växer om vilken ljussättning som är bäst för oss i olika sammanhang, så kommer säkert nya ljuslösningar för både våra hem och våra arbetsplatser.