Vi behöver inga läkare eller forskare som upplyser oss om sömnens betydelse för välbefinnande – vi märker ju att vi mår bättre när vi sover bra. Men fortfarande dröjer sig en föråldrad syn på sömn kvar, som går ut på att bra och regelbunden sömn är nånting som enbart svaga individer skulle behöva.

Är sömn för mesar?

”Världens smartaste VD låter sig definitivt inte köras slut”, säger Bradley V Vaughn, professor i neurologi och medicinsk teknik vid University of North Carolina School of Medicine. “Vi har sett i vår studie av 500 framgångsrika personer att alla sover bra. De vet när de ska använda kortsiktiga lösningar som att konsumera koffein i krissituationer, men de förstår samtidigt att det inte är grunden för långsiktig framgång.”

Men kan det vara så att många engelsmän till exempel, fortfarande hyser en föråldrad inställning till att sova? I en undersökning av upplevd sömnkvalitet hamnade Storbritannien sist: 8 % svarade att sömnen var måttlig till mycket dålig, medan 97 % av de tillfrågade i Tyskland och Frankrike svarade att sömnen var bra eller mycket bra.

“Den absolut största missuppfattningen är att vi kan klara oss bra genom att sova mindre”, påpekar Mary Ellen Wells, professor i neurodiagnostik och sömnvetenskap vid University of North Carolina. ”Allt och alla behöver sömn, från människan ner till bananflugan.”